Predhistorické obdobie

Nie je možné presne určiť čas, kedy sa pod Poľanou a vôbec v okolí Detvy zjavuje prvý človek. Región bol osídľovaný od Zvolena, kde sa našli nálezy už zo strednej doby kamennej (8000 - 5000 p.n.l.) a územie Detvy osídlenie dosiahlo v staršej dobe bronzovej, o čom svedčí nález inkrustovaného krčiažka tzv. severopanónskej keramiky v lokalite Chrapková a strednej dobe bronzovej (1500 - 1250 p.n.l.). Hromadné nálezy z obdobia tzv. lužickej kultúry v lokalite Kaľamárka sú z mladšej doby bronzovej (1250 - 700 p.n.l.). Z doby halštatskej kultúry (700 - 400 p.n.l.) sa pod Melichovou skalou našli črepy a fragment cedidla. V roku 1929 sa našli bronzové sekerky, nožík a ručný kamenný mlynček. Z doby laténskej a súvislého keltského osídlenia je pohrebisko, železný meč s pošvou, opasok k meču, kopije, špice z oštepov a kamenné žarnovy. Väčšina z týchto nálezov je v expozícii Slovenského národného múzea v Martine.

Vplyv Rimanov na oblasť stredného Slovenska za mladšej doby rímskej (181 - 380) dokumentuje v roku 1929 nález strieborných rímskych denárov. Potom sa objavujú nálezy až z obdobia Veľkej Moravy. Nález dlhého karolínskeho meča svedčí o tom, že Slovania v tejto dobe nadviazali úzke kontakty so západnými susedmi. Slovanské nálezy sú z lokalít Chrapkovej, kde sa našli železné oradlá, oštep a strely z tuľajkou s krídelkami, ťažkým dvojsečným mečom s vyvinutou priečkou, úlomky črepov, jamy plné kostí, dva lemeše, železná kopia, spiežová obruč, kameň z ručného mlynčeka, z Kaľamárky, Malej Kopy, Vrchdetvy, Ostrôžok a Mnícha. Tieto archeologické nálezy sú uložené vo Vlastivednom múzeu vo Zvolene.