Najväčší vplyv na novodobý vývoj obce malo postavenie Podpolianskych strojární v rokoch 1950 - 1955. Materský závod v Detve spolu s pobočnými závodmi v Hriňovej, Krupine, Tisovci, Lučenci, Rimavskej Sobote, Vlkanovej, Cinobani a Výskumným ústavom vo Zvolene zamestnával v dobe najväčšieho rozmachu cca 13.000 pracovníkov. Pri rázovitej dedine vyrástlo sídlisko, do ktorého sa sťahovali ľudia z celého Slovenska a počet obyvateľov stúpal. Dedinský vzhľad starej časti mesta sa ale nenarušil, pretože sídlisko bolo postavené ďalej a obidve časti mesta zrastajú len postupne. V roku 1965 získala Detva štatút mesta. Veľký závod a sídlisko s množstvom obyvateľov Detve priniesli aj vybavenie mesta. Postupne sa postavili Dom kultúry Andreja Sládkoviča (1954), letný a zimný štadión, športová hala, poliklinika, daňový úrad, pobočky najväčších bánk. Okresným mestom sa stala Detva v roku 1996.

V Detve sú 4 základné školy: I.ZŠ, II.ZŠ, III.ZŠ, ZŠ J.J.Thurzu, Gymnázium, Obchodná akadémia, SOU, Základná umelecká škola Svetozára Stračinu a Špeciálna základná škola. Najbližšia možnosť univerzitného štúdia je vo Zvolene na Technickej univerzite a v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela.