INFORMAČNÉ CENTRUM V DETVE

Gazdovský dom, Záhradná 22, 962 12 Detva, tel./fax: 045 / 54 57 692, e-mail: cyklopolana@slovanet.sk
Prevádzkovateľ: Cykloklub Poľana, Námestie mieru 31, Detva
http://www.cyklopolana.slovanet.sk http://www.polana.slovanet.sk

ČINNOSTI A SLUŽBY INFORMAČNÉHO CENTRA V DETVE:

  Informácie:
 • o regióne: prírodné, kultúrne, historické pamiatky a zaujímavosti, ľudové tradície, architektúra, remeslá, ...
 • o ubytovacích, stravovacích, športových, rekreačných a iných služby poskytujúcich zariadeniach
 • o kultúrnych (kiná, knižnice, výstavy, galérie,...) a športových podujatiach
 • o príležitostných podujatiach (jarmoky, oslavy, púte, folklórne slávnosti, netradičné podujatia , ...)
 • o podnikateľských subjektoch, inštitúciách (úrady, polícia, lekárne, banky,...) záujmových združeniach
 • o dopravných spojeniach v regióne aj mimo neho

Vrchárske putovanie – program pre aktívne prežitie voľných chvíľ či dovolenky – cyklistika, turistika, jazda na koni www.putovanie.sk

Poradenská a informačná činnosť pre všetkých záujemcov o budovanie cyklotrás, o zlepšovanie cykloturistickej infraštruktúry a rozvoja regiónu

  Služby:
 • sprostredkovanie ubytovania
 • sprievodcovia na turistické a cykloturistické trasy
 • predaj a požičovňa máp a sprievodcov
 • predaj a požičovňa časopisov súvisiacich s cestovným ruchom
 • kopírovanie
 • faxovanie
 • počítačové služby (e-mail, www,...)
Máme záujem o skvalitňovanie našich služieb, ktoré budú podporovať rozvoj regiónu. Aktuálne informácie o existujúcich službách a možnostiach sú súčasťou nášho snaženia. Chceme dať možnosť záujmovým združeniam, podnikateľom, inštitúciám, všetkým ktorý majú záujem urobiť niečo pre rozvoj nášho mesta a regiónu využiť naše služby a propagovať svoju činnosť u nás. Dajte nám o Vás vedieť. Pozývame Vás na návštevu Informačného centra. Osobná komunikácia je ešte stále výborný spôsob nadviazania spolupráce. Informačné centrum slúži širokej verejnosti, preto Vás srdečne pozývame.